Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

Şcoala din Ighiu, trecut apropiat şi prezent


              În anii de după revoluţie şi şcoala din Ighiu a intrat într-un proces de modernizare. Acesta a început în anii ’90 când a fost realizată instalaţia de apă şi grupurile sanitare prin colaborarea dintre şcoală, condusă de d-l prof. David Vasile, şi un grup de englezi reuniţi în jurul lui Tony Allen şi Len Scott. Prin implicarea d-nei directoare Lucia Pop şi a conducerii comunei (primar d-l. Milaciu Augustin, viceprimar d-l. Traian Rusu) s-au făcut demersurile necesare pentru introducerea gazului metan. Astfel, în primăvara anului 1999 a fost pusă în funcţiune încălzirea cu gaz metan în sobe de teracotă la toate şcolile din comună, director fiind din această perioadă prof. Ioan Vlaşin. Cea mai amplă lucrare din istoria şcolii, după construirea ei, a fost reabilitarea realizată între anii 2001-2003. Aceasta s-a derulat printr-un proiect finanţat de Banca Mondială, cu sprijinul autorităţile locale (primar d-l. Meteş Aurel, viceprimar d-l. Muncuş Ioan) şi a conducerii ISJ Alba (Insp. şcolar gen. adj, d-l prof. Muntean Marian), câştigat ca urmare a nevoii de reabilitare apărute din cauza unor fisuri pronunţate în peretele vestic. Au fost realizate subzidiri la fundaţie, recompartimentări, reparaţii tencuieli, tavane, acoperiş, vopsitorii, izolare termică pod, înlocuire instalaţie electrică şi încălzirea centrală cu gaz metan, etc. Şcoala a îmbrăcat o înfăţişare modernă, astfel încât la interior e aproape de nerecunoscut celor care i-au fost elevi înainte.
            Din anul 2000 şcoala este centru bugetar pe comuna  Ighiu, cu contabilitate proprie, funcţionând astfel în condiţii mult mai bune din punct de vedere financiar.
            Dotarea cu aparatură modernă şi calculatoare a început încă înainte de 2000, şcoala fiind printre primele şcoli din judeţ care au beneficiat de laborator de informatică. Chiar dacă nu erau noi, au permis iniţierea elevilor şi au arătat interesul, dorinţa părinţilor, cu sprijinul cărora au fost achiziţionate, de a oferi elevilor cele mai bune condiţii de studiu. În 2004 a fost adusă o reţea de calculatoare din Anglia prin sponsorizarea realizată de Tony Allan, iar din 2006 avem un laborator de informatică dotat cu computere moderne de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu soft de instruire de foarte bună calitate. Şcoala este conectată  la Internet din 2005.
            Din toamna anului 2006 Şcoala cu clasele I-VIII Ţelna, Şcoala cu clasele I-VIII Ighiel, Şcoala cu clasele I-IV Bucerdea Vinoasă, grădiniţele din aceste localităţi sunt structuri şi aparţin de şcoala din Ighiu, singura care rămâne cu personalitate juridică, înfiinţându-se cu această ocazie şi un post de director adjunct. Activitatea de conducere se realizează totuşi mai greu, din cauza multor locaţii aparţinătoare de şcoală. Un eveniment deosebit s-a petrecut în acelaşi an, la comemorarea a 140 de ani de la trecerea lui Mihai Eminescu prin localitatea Ighiu, când şcoala a primit cu onoare numele marelui poet şi patriot.
            Prin implicarea fără precedent a autorităţii locale (primar d-l Rusu Traian), dar şi ca urmare a unei colaborări foarte bune între Primărie, Inspectoratul Şcolar Alba (Insp. şcolar general d-l. Cornel Sandu) şi şcoală, din 2005 au fost realizate ample lucrări de modernizare şi la şcolile aparţinătoare. Au fost reabilitate şi aduse la standarde moderne clădirea în care a funcţionat ciclul gimnazial în Bucerdea Vinoasă (încălzire centrală, tâmplărie, geam termopan, grup sanitar, mobilier nou), la fel au fost modernizate şcolile din Ighiel şi Ţelna.

Rămân în continuare preocupări de bază a conducerii şcolii şi a colectivului de cadre didactice eficientizarea activităţii la clasă şi a utilizării timpului liber al elevilor, o mai bună colaborare şi implicare a părinţilor, dotarea şcolii cu materiale didactice, asigurarea unor condiţii cât mai bune, construirea unei grădiniţe pentru a acoperi nevoia locală de locuri la această formă de învăţământ. Se va urmări şi realizarea unei asistenţe cât mai bune şi mai competente a părinţilor interesaţi de viitorul copiilor, . şi a altor activităţi de instruire în diverse domenii solicitate de aceştia sau de alţi locuitori din zonă.
Rezultatele obţinute în şcoală sunt foarte dependente de implicarea părinţilor şi fără o colaborare eficientă succesul este mult diminuat. Studiile realizate în lumea întreagă au arătat că o reformă impusă de sus (minister, etc.) este mult mai puţin eficientă decât „reforma” pe care o pot face împreună şcoala cu părinţii. Din acest motiv poarta şcolii este mereu deschisă, oamenii ei sunt permanent dispuşi să vă asculte, să caute şi să ducă la îndeplinire împreună cu dumneavoastră toate planurile bune pe care le aveţi şi le avem cu copiii, astfel încât activitatea din şcoală şi eforturile de acasă să le aducă folosul maxim.
Viitorul copiilor stă pe două picioare, unul e şcoala, celălalt părinţii. Când ele nu păşesc împreună, în înţelegere perfectă, deplasarea şi înaintarea e dificilă. Cheia sincronizării este colaborarea, comunicarea sinceră, fără reţineri şi prejudecăţi, din nevoia de progres şi ameliorare a rezultatelor, iar aceasta se poate realiza dacă cele două părţi se văd şi discută mai des. Vor spori şi iniţiativele şcolii în această direcţie, dar sunt aşteptate cu interes şi propunerile din afară, deoarece pentru a împlini dorinţa ei de mai bine, şcoala are cu adevărat nevoie de ajutorul, colaborarea şi sugestiile tuturor celor interesaţi.
           
Dec. 2006


Director Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Ighiu, Prof. Ioan Vlaşin