Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

Analiza 2006-2007, planuri de viitor 2008-2009 - pe scurt

 

A. Analiza

Teme abordate

 1. An relativ dificil pentru că s-a constituit unitatea mare, prin includerea şcolilor din Ighiel şi Ţelna.. Dificultăţi în colaborare, realizare colectiv, echipă, mai avem de lucru până când vom putea conlucra foarte eficient;
 2. Rezultate bune la testele naţionale (am fost evidenţiaţi în şedinţa de analiză a ISJ), simulările au avut un rol important în obţinerea rezultatelor, promovabilitate bună;
 3. Schimbări de esenţă - întoarcerea la concretul activităţii prin testele completate de cadrele didactice, cunoaştere de sine şi sentimentul responsabilităţii asociat cunoaşterii influenţei pe care o au asupra elevilor;
 4. Încercări de a centra învăţământul pe elev, interasistenţă;
 5. Realizarea comisiei de calitate, rezultate, propuneri;
 6. Evaluarea progresului conf. planului de dezvoltare nu prea s-a făcut, în special din lipsa unor criteriii precise pe dezvoltarea relaţiilor profesor-elev, aici s-au constatat principalele lacune potrivit chestionarelor completate;
 7. Aplicarea criteriilor de notare nu s-a pus în practică;
 8. Raport activitate educativă;
 9. Raport activitate administrativă şi financiară.

 

B. Planuri an şcolar 2007-2008

 1. Întocmirea unei liste individuale cu priorităţi de dezvoltare, în perspectivă mai lungă (pornind de la cărţile achiziţionate prin programul 100 Euro);
 2. Realizarea unui plan concret, la alegere, de către fiecare, şi întocmit într-o fişă de dezvoltare, după modelul de anul trecut pentru dezvoltarea (ameliorarea) relaţiilor prof.-elev plecând de la literatura achiziţionată;
 3. Extinderea modalităţilor de predare prin utilizarea PC-ului – curs de iniţiere utilizare AEL;
 4. Creşterea nr. de asistenţe. Se vor urmări ameliorarea relaţiilor profesor-elev, aplicarea criteriilor de evaluare pe niveluri de pregătire, managementul corect al timpului din clasă şi de acasă (teme, etc.) al elevilor;
 5. Trecerea treptată la confidenţialitatea notelor, aranjarea diferită în clasă, etc.
 6. Realizarea unor activităţi de parenting;
 7. Realizarea educaţiei morale;
 8. Realizare site-lui şcolii, ameliorarea comunicării cu părinţii.