Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

Cercetări pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice - pornind de la cartea „Structura personalităţii profesorului” de Anca Dragu.

A. Cercetări prin 2 chestionare privind personalitatea și activitatea cadrelor didactice.

I. Tipul de personalitate a profesorului. Test cu 100 întrebări, aspecte urmărite:

1.Empatie
2.Sensibilitate, dragoste pentru copii
3.Echilibru afectiv
4.Ascendenţă, autoritate
5.Mobilitatea comportării
6.Capacitatea de anticipare şi de cunoaştere a elevilor
7.Capacitate creatoare
8.Energie, perseverenţă
9.Capacitate organizatorică
10.Consecvenţă, obiectivitate
REZULTATE TEST T.P.P.- exemplu
        Profesor X
Trăsături stilistice (aptitudinale) 1 Empatie de identificare reală 0
de neidentificare 3
de identificare sterilă 2
de identificare simulată 5
2 Sensibilitate, dragoste pentru copii trăire afectivă reală, concordantă cu cea a elevului 3
atitudine de indiferenţă 2
control raţional al relaţiilor afective cu elevii 3
ataşare afectivă neselectivă, hiperprotectivă 2
3 Echilibru afectiv adaptabilitate afectivă 3
predominanţa dispoziţiei afective negative 1
rigiditate, inflexibilitate afectivă 3
labilitate afectivă 3
4 Ascendenţă, autoritate putere de influenţă 4
autoritarism steril 2
autoritarism binevoitor 2
toleranţă, atitudine arbitrară 2
5 Mobilitatea comportării  adaptabil 2
greu adaptabil 2
conservator 2
versatil 4
Trăsături direcţionale 6 Capacitatea de anticipare şi de cunoaştere a elevilor capacitate de relaţionare-integrare 4
ambiguitate şi confuzie 1
claritate şi completitudine cognitivă 2
reflectare globală, secvenţială 3
7  Capacitate creatoare comportament creativ, antischemă 0
comportament stereotip 2
comportament conformist, cenzurat 5
nonconformist 3
8 Energie, perseverenţă forţă energetică, vitalitate 3
apatie 1
tenacitate, inflexibilitate 1
adaptare economicoasă 5
9 Capacitate organizatorică capacitatea de interacţionare şi diferenţiere operaţională între participanţii la acţiune 1
capacitate limitată de coordonare şi conducere a unui sistem 2
capacitate de asigurare a eficienţei independent de interacţiuni 2
capacitate de a întreţine relaţii interpersonale şi de liberă comunicare 5
10 Consecvenţă, obiectivitate consecvent-obiectivă 2
oscilant-sugestibilă 6
inflexibil-subiectivă 2
inconstant-subiectivă 0
      Profesorul ideal --->  Total A 22
      Total B 22
      Total C 24
  Total D 32

2. Stilul muncii profesorului SMP -Test cu 100 întrebări, directii urmărite:

1.Cultivarea capacităţilor intelectuale
2.Cultivarea motivaţiei învăţării
3.Atitudini afective
4.Atitudini cognitive
5.Atitudini evaluative
6.Stil de transmitere a cunoştinţelor
7.Individualizarea procesului de predare
8.Raportul profesor-elev
9.Cultivarea interesului elevilor pentru obiectul predat
10.Educaţie, disciplină

 

Prezentare rezultate:


    REZULTATE TEST S.M.P.  
      Profesorul Y
1 Cultivarea capacităţilor intelectuale  aspectul formativ intelectual este prioritar faţă de cel informativ
3
aspectul informativ este prioritar faţă de cel formativ
2
accentul se pune pe însuşirea tehnicilor de învăţare şi nu pe rezultatul acesteia
4
importantă este reacţia de răspuns pe care elevul o dă la un moment dat
1
2 Cultivarea motivaţiei învăţării cultivă trebuinţa de autodepăşire
5
cultivă trebuinţa datoriei
1
cultivă trebuinţa de cunoaştere
1
cultivă trebuinţa de afirmare
3
3 Atitudini afective atitudini congruente cu situaţia
1
atitudini egocentriste
1
minimalizarea relaţiilor afective în procesul învăţării
5
atitudini de acceptare nerepresivă
3
4 Atitudini cognitive relaţional
0
dependent de contextul în care a acţionat
3
inferenţial-categorial
4
analitic- descriptiv
3
5 Atitudini evaluative aprecierea nivelului de performanţă
3
aprecierea volumului de informaţii
3
aprecierea finalităţii informaţiilor
3
aprecierea exactităţii informaţiilor
1
6 Stil de transmitere a cunoştinţelor flexibil, deschis, formativ
1
linear, nestimulator
0
strict direcţionat, predominant informativ
6
comprehensibil, informativ
3
7 Individualizarea procesului de predare nivelul capacităţilor
1
nivelul de realizare
4
nivelul de inteligenţă
3
nivelul aptitudinilor
2
8 Raportul profesor-elev centrat pe cultivarea personalităţii elevului
2
centrat pe viabilitatea clasei de elevi
2
centrat pe îndeplinirea obiectivelor instructiv-educative
1
centrat pe satisfacţia membrilor relaţiei
5
9 Cultivarea interesului elevilor pentru obiectul predat model vocaţional
2
model de depăşit
4
model de ajustaj
2
model de emancipare
2
10 Educaţie, disciplină cultivarea conduitei autonome
3
cultivarea conduitei heteroconduse
1
cultivarea conduitei normative
2
cultivarea conduitei independente
3
     
 
    Profesorul ideal --->  Total A
21
    Total B
21
    Total C
31
    Total D
26
       

B. Identificarea tipului psihologic al profesorilor

  Nota distinctivă a oricărei personalităţi este dată de caracteristicile ei dominante. Dintre toate caracteristicile pe care le deţine un individ, el preferă să le folosească în mod constant pe cele mai bine conturate, numite predispoziţii. Celelalte caracteristici, mai puţin dezvoltate, sunt oarecum neglijate în comparaţie cu acestea. Predispoziţiile definesc variatele aspecte (sau funcţii) pe care le îmbracă interacţia individului cu lumea. Următoarele patru perechi de caracteristici (sau predispoziţii) vor forma tipul de personalitate pe care îl reprezintă persoana respectivă.

  Caracteristicile de bază ale personalităţii:

Extravertirea (E) şi introvertirea (I)– legate de preferinţa noastră pentru lumea exterioară, respectiv interioară.

Funcţia senzorială (S) şi cea intuitivă (I)– legate de modul în care asimilăm informaţii despre lumea înconjurătoare.

Funcţia reflexivă (R) şi cea afectivă (A) – legate de procesul prin care luăm decizii.

Funcţia juducativă (J) şi cea perceptivă (P) – legate de preferinţa noastră pentru un stil de viaţă mai organizat, respectiv mai flexibil.

Printr-un chestionar a fost identificate tipul psihologic al fiecărui cadru didactic și au fost discutate și analizate caracteristicile definitorii ale acestora.