Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

A privi în viitor nu este tocmai la îndemână. Totuşi trebuie să îndrăznim, altfel vor fi vremurile mai tari ca noi, nu noi vom influenţa curgerea lor.

Plecăm din prezent şi încercăm să rezolvăm ceea ce vedem că nu merge bine.

Trebuie să avem grijă însă să nu "rezemăm scara" de un "perete" nepotrivit. Adică să nu adunăm balast în copii în loc să îi facem mai sprinteni, să nu îi îndepărtăm de semeni în loc să îi apropiem, să nu le spălăm creierul în loc să stimulăm gândirea...

Aici intervine viziunea, capacitatea noastră de a discerne între valori şi nonvalori. Vrând, nevrând trebuie să adoptăm o poziţie faţă de acestea.

Valorile noastre prioritare au în centru formarea unor copii morali, conştienţi de ei înşişi şi lumea în care trăim, independenţi şi proactivi. Dar nu suntem singuri, degeaba încercăm noi ceva bun dacă părinţii, poate involuntar ne subminează autoritatea.

Din aceste motive am pus în practică şi planul intrării noastre în lumea virtuală. Aici ne putem cunoaşte mai bine şi acţiona în consens spre fericirea şi bunul viitor al copiilor noştri.