Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

Administrarea propriei energii 

La Editura Curtea Veche a apărut o carte ce ne poate ajuta foarte mult în realizarea de performanţe ridicate. „În formă la serviciu şi acasă” poate fi văzută şi comandată aici: curteaveche.ro/In_forma_la_serviciu_si_acasa-3-262 .

O scurtă prezentare a Editurii:

Iată, în sfîrşit, o carte care abordează o problemă din ce în ce mai acută: de ce nu avem niciodată suficient timp şi destulă energie pentru lucrurile cele mai importante din viaţă? Administrarea eficientă a timpului nu mai este o soluţie viabilă. Numărul orelor unei zile este fix, însă cantitatea şi calitatea energiei de care dispunem nu. Secretul unei vieţi echilibrate şi al performanţei de durată stă în felul în care ştim să ne administrăm energia. Paradoxal, majoritatea oamenilor ignoră această idee fenomenală. Dar autorii acestei cărţi oferă o metodă foarte practică de administrare a energiei, în plan fizic, emoţional, mental şi spiritual. În centrul cărţii se află sistemul de antrenament destinat Sportivului de CorporaţieŠ, program care a fost perfecţionat de-a lungul a 25 de ani, prin colaborarea cu unii dintre cei mai mari sportivi ai lumii. Sistemul i-a ajutat pe aceştia să obţină performanţe maxime în condiţii de stres competiţional. Autorii l-au adaptat, apoi, pentru activitatea de la slujbă şi de acasă a oamenilor obişnuiţi. Rezultatul este forma ideală: cum să fii plin de energie din punct de vedere fizic, conectat din punct de vedere emoţional, concentrat din punct de vedere mental şi aliniat la cele mai înalte valori din punct de vedere spiritual.

 Câteva extrase utile din carte:

Rezumat al Sistemului de antrenament pentru angajarea totală
a Sportivului de Corporaţie”
 
1.      Obiectiv:  Performanţă chiar şi în cele mai dure condiţii.
     Dezvoltarea capacităţii necesare menţinerii unui nivel ridicat de performanţă în faţa unor solicitări din ce în ce mai mari.
2. Concluzie centrală:  Energia ste ingredientul esenţial pentru obţinerea înaltei performanţe.
   •  Capacitatea depinde de abilitatea unei persoane de a cheltui şi a recupera energie.
  Fiecare gînd, sentiment sau acţiune are o consecinţă energetică.
  Energia este cea mai importantă resursă individuală si organizahonala.
3. Angajarea totală: Energie optimă în contextul înaltei performante.
  Plin de energie din punct de vedere fizic.
  Conectat din punct de vedere emoţional.
  Concentrat din punct de vedere mental.
  Aliniat din punct de vedere spiritual.
4. Angajarea totală este consecinţa unei bune administrări a energiei, în toate dimensiunile.
5. Principiile angajării totale:  Administrarea energiei, nu a timpului, este cheia obţinerii înaltei performanţe. 
• Angajarea totală se bazează pe folosirea a patru dimensiuni energetice separate, dar aflate în strînsă legătură: fizică, emoţională, mentală şi spirituală.
• De vreme ce capacitatea energetică se diminuează atît în urma utilizării excesive, cît şi a utilizării insuficiente, trebuie să învăţăm să echilibrăm consumul de energie cu ajutorul unor intervale intermitente de recuperare a energiei.
• Pentru a ne dezvolta capacitatea, trebuie să ne forţăm limitele normale, antrenîndu-ne aşa cum se antrenează sportivii de elită.
• Ritualurile energiei pozitive — obiceiuri foarte detaliate de administrare a energiei — constituie cheia dobîndirii constante a angajării totale şi a înaltei performanţe.
6. Angajarea totală se bazează pe patru surse de energie separate, dar aflate în strînsă legătură:
  Capacitatea fizică se reflectă în abilitatea unei persoane de a cheltui şi a recupera energie la nivel fizic.
  Capacitatea emoţională se reflectă în abilitatea unei persoane de a cheltui şi a recupera energie la nivel emoţional.
• Capacitatea mentală se reflectă în abilitatea unei persoane de a cheltui şi a recupera energie la nivel mental.
• Capacitatea spirituală se reflectă în abilitatea unei persoane de a cheltui şi a recupera energie la nivel spiritual.
  Sursa elementară de energie este cea fizică. Cea mai semnificativă este cea spirituală.
         7. Cele patru surse de energie:
• Capacitatea fizică se defineşte prin cantitatea de energie.
• Capacitatea emoţională se defineşte prin calitatea energiei.
• Capacitatea mentală se defineşte prin focalizarea energiei.
• Capacitatea spirituală se defineşte prin forţa energiei.
          8. Măsurarea energiei:
  Cantitateade energie disponibilă se măsoară în termeni de volum (de la scăzut la ridicat).
  Calitateaenergiei disponibile se măsoară în termeni de la neplăcut (negativ) la plăcut (pozitiv).
• Focalizarea energiei disponibile se măsoară în termeni de larg/îngust şi exterior/interior.
• Forţa energiei disponibile se măsoară în termeni de eu/ceilalţi, extrinsec/intrinsec şi negativ/pozitiv.
           9. Performanţa optimă necesită:
• Cea mai mare cantitate de energie.
• Cea mai bună calitate a energiei.
  Cea mai bună focalizare a energiei.
• Cea mai mare forţă a energiei.
10. Bariere în calea angajării totale:
Obiceiurile negative care blochează, distorsionează, risipesc, diminuează, epuizează şi contaminează rezervele de energie.
11. Sistemul de antrenament pentru dobîndirea angajării totale: înlătură barierele prin fixarea unor ritualuri strategice ale energiei pozitive, ce asigură capacităţi suficiente în toate dimensiunile.
12. Ritualurile energiei pozitive ajută la administrarea eficientă a energiei.
• O administrare eficientă a energiei presupune solicitarea unei cantităţi, calităţi, focalizări şi forţe adecvate a energiei.
13. Obiectivul energetic pentru toată viaţa:
A lupta cu cît mai multă forţă şi cît mai mult timp posibil pentru lucrurile care contează cu adevărat.
• Cel mai puternic tonus fizic posibil.
• Cel mai puternic tonus emoţional posibil.
  Cel mai puternic tonus mental posibil.
  Cel mai puternic tonus spiritual posibil.
14. Vîrsta cronologică este fixă. Vîrsta biologică poate fi modificată prin antrenament.
  Vîrsta biologică (ce se reflectă în capacitatea de a obţine performanţe) este determinată de abilitatea unei persoane de a-şi cheltui şi a-şi recupera în mod eficient energia.
           
 tabel centralizator
 
 
Dinamica energiei organizaţionale
 
•  O corporaţie sau o organizaţie este un rezervor de energie potenţială, care poate fi solicitată în scopul realizării unei misiuni deliberat alese.
•  Fiecare individ din corpul organizaţiei este un rezervor potenţial de energie.
•  Aşa cum fiecare celulă din corpul omenesc este importantă pentru sănătatea generală şi vitalitatea organismului, fiecare individ din corpul organizaţiei este important pentru sănătatea generală şi vitalitatea organizaţiei.
•  Corpul organizaţiei este o entitate vie, care respiră, alcătuită din celule individuale de energie dinamică.
•  Capacitatea totală de muncă a organizaţiei este suma tuturor capacităţilor celulelor individuale din cadrul organizaţiei.
•  Principiile administrării energiei care se aplică la nivel individual se aplică şi la nivel organizaţional.
• Cea mai importantă resursă organizaţională este energia.
•  Pentru ca o organizaţie să-şi optimizeze potenţialul şi să-şi îndeplinească misiunea, trebuie recrutate patru resurse separate, dar strîns legate între ele: fizică, emoţională, mentală şi spirituală.
•  Din cauză că energia organizaţiei este epuizată prin utilizare, consumul de energie organizaţională trebuie echilibrat cu perioade de recuperare a energiei.
 
•  Capacitatea energetică a organizaţiei sporeşte pe măsu­ră ce indivizii care lucrează în cadrul ei îşi sporesc capa­citatea colectivă.
•  Cea mai importantă sursă de energie pentru organizaţie este conştiinţa comună a indivizilor cu privire la scopul organizaţiei — un scop bazat pe valori universale.
•  Temelia mobilizării energiei organizaţionale este fizică. Calitatea condiţiei fizice — regimul alimentar, somnul, odihna şi hidratarea — proprii fiecărui individ joacă un rol fundamental în determinarea capacităţii organizaţio­nale globale.
•  Corpul organizaţiei are un tonus fizic puternic sau slab, în funcţie de capacitatea sa de a-şi cheltui şi recupera în mod ritmic energia.
•  Corpul organizaţiei are un tonus emoţional puternic sau slab, în funcţie de capacitatea sa de a manifesta grijă, compasiune, încredere, bucurie şi stimulare.
•  Corpul organizaţiei are un tonus mental puternic sau slab, în funcţie de capacitatea sa de a lua decizii corecte, de a gîndi logic, de concentrare şi de creativitate.
•  Corpul organizaţiei are un tonus spiritual puternic sau slab, în funcţie de capacitatea sa de a manifesta onesti­tate, integritate, angajament şi convingere.
•  Liderii sînt administratorii energiei organizaţionale. Ei recrutează, direcţionează, canalizează, recuperează, concentrează şi investesc energia fiecărei celule indivi­duale, punînd-o în slujba misiunii comune a corporaţiei.
•  Marii lideri sînt experţi în mobilizarea şi concentrarea tuturor resurselor de energie din corpul organizaţiei în scopul îndeplinirii misiunii corporaţiei.
•  Marii lideri înţeleg faptul că energia pozitivă înaltă este combustibilul care alimentează înalta performanţă. Fie­care aspect al activităţii lor de conducere reflectă aceas­tă înţelegere.
•  Energia fiecărei celule individuale din corpul organiza­ţiei trebuie recrutată în mod activ. Pentru aceasta, sco­pul individual şi cel organizaţional trebuie aliniate.
Alinierea generează performanţă. Lipsa alinierii restrînge în mod semnificativ cantitatea, calitatea, focalizarea şi forţa energiei disponibile.

 

View User Profile for Admin
Posted by Ioan Vlaşin Thursday, May 29, 2008 1:10:58 PM Categories: Cărţi interesante
  • RSS
  • Add To My MSN
  • Add To Windows Live
  • Add To My Yahoo
  • Add To Google

Statistics

  • Entries (5)
  • Comments (0)
Copyright 2006 Blog Author